Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Zorlu Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında enerji sektöründeki kadın ve erkekler için eşit bi’hayat sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu doğrultuda Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında yer aldı.
Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçen sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalara Zorlu Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği programıyla katkı sağladığı belirtiliyor. Bu vizyondan yola çıkan şirket, UN Women ve UN Global escort ankara
Compact ortak inisiyatifi olan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların işyerinde ve toplumda güçlendirilmesinin nasıl teşvik edileceği konusunda rehberlik sunan bir dizi prensipten oluşan WEPs’e imza attığını duyurdu.
Zorlu Enerji, enerji sektöründe çalışan kadınları güçlendirecek politikaları oluşturmak ve iş ankara escort bayan
uygulamaları geliştirmek üzere WEPs’i kılavuz alarak ilerleyecek.
Zorlu Enerji’nin imzaladığı 7 prensip ise şöyle;
Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim ankara escort
olanaklarının desteklenmesi
Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması