Fintech Dönüşümü

Yeni teknolojilerin  hayatımıza entegre olması, günlük davranışlarımızı yeniden şekillendirmiş  ve pek çok sektör kullanıcılarının yeni rutinlerine uyum sağlayabilmek için yeni ürün ve çözümler geliştirmeye odaklanmıştır.  İnsanlığın faydalığına sunulan teknolojik gelişmeler, iş dünyası tarafından hızla benimsenip, modern iş modellerinin oluşturulmasında yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Finans sektörü teknolojik gelişmeleri yakından takip eden sistem entegrasyonu konusunda en başarılı sektörlerden biri haline gelmiştir. Paranın doğuşundan modern bankacılık anlayışının gelişmesine uzanan zincirin son halkası ise Fictech olarak adlandırılmaktadır. Financial  Technologies (Finansal Teknolojiler) teriminin kısaltılması olan Fintech, teknolojinin finans alanında sunduğu her çözümü kapsayan geniş bir terim, aynı zamanda çok değerli bir sektör haline gelmiştir.

Finansal teknolojilerin gelişimini iki şekilde ele alabiliriz. İlk olarak geleneksel finansal işlemlerin teknoloji ile dönüştürülmesi. Büyük bankalar ve finansal kuruluşlar, teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, hatta bu gelişmelerin önünü açmak için teşviklerde bulunurlar. Teknolojiye kucak açar ve kullanıcılarına sundukları ürün ve hizmetleri geliştirebilmek için yeni teknolojileri kullanırlar. Böylece geleneksel ürün ve hizmetler daha iyi, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde kullanıcıya ulaştırılır. Kullanıcı bu sayede günlük görevlerini daha hızlı, daha verimli ve daha az maliyetli gerçekleştirebilir hale gelir.

Finansal teknolojilerin temel etki alanı yıkıcı inovasyonlardır. Tamamen yeni bir bakış açısıyla geliştirilen ürün ve hizmetler kullanıcı davranışlarının yeniden şekillenmesine, yeni rutinlerin geliştirilmesine ve toplamda paradigma değişikliklerine sebep olur. Her yenilikle birlikte kullanıcının beklenti ve ihtiyaçları yeniden biçimlenir. Yeni gelen değişim dalgasında; kullanıcının yeni versiyon beklentileri ve geliştiricilerin vizyonları ekosistemi sürekli olarak besler. Blokzinciri ve dağıtık defter teknolojisi, çevrimiçi cüzdanlar, mobil ödeme yöntemleri, finansal yazılımlar, mobil aplikasyonlar… gündelik hayata dokunan ve sadece finans sektörünü değil, deyim yerindeyse toplumsal hayatı yeniden şekillendiren inovasyonlardan sadece birkaçı.

Fintechlerin gelişimi sermaye, insan kaynağı, regülasyonlar ve kullanıcı tabanı gibi çeşitli dinamiklerden etkilenmektedir. Sermaye desteği, nitelikli insan kaynağı, girişimciyi, yatırımcıyı ve kullanıcıyı koruyan ve teşvik eden regülasyonlar olmadan bir iş fikrinin olgunlaşıp hayata geçmesi olası değildir. Her yeni fikir onu kabullenecek, sahiplenecek, geliştirecek birilerine ihtiyaç duyar. Eğer bu yeniliğin ekonomik bir değer yaratması beklentisi varsa kullanıcılar tarafından talep edilebilir olmalıdır. Bunun için yeniliğin kendisi kadar sunulduğu toplumun sosyo-ekonomik yapısı ve hazır bulunabilir olması çok kritiktir.

Finans sektöründe belli başlı giriş engellerini aşan fintech şirketlerinin sektöre girmesi geleneksel kurumlar için bir tehdit gibi görünse de fintechlerin pazarın toplam karlılığını arttırma potansiyeli göz önüne alındığında aslında bu durum sektördeki bütün paydaşlar için bir fırsattır.   Bütün dünyada görmezden gelinemeyecek kadar hayatlarımıza dahil olan dijital dönüşüm bütün oyuncular için görmezden gelinemeyecek ya da yadsınamayacak boyutlara ulaşmıştır.

JP Nicols*, 2016 yılında yayınladığı makalesinde geleneksel finans sektörünün fintechlere tepkisini esprili bir dille ele alarak inkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmeden oluşan beş aşama ile Fintech Keder Döngüsünü tanımlamıştır.

*JP Nicols (2016). The Fintech Grief Cycle for Bankers. http://jpnicols.com/2016/07/12/fintech-grief-cycle-bankers/

İnkar, öfke ve depresyon ile geçen zamanda dünya var olan inovasyonları hızla tüketirken, gelecek inovasyonlara çoktan hazır hale gelmektedir. Techfin olarak adlandırılan yeni akımda sahip oldukları teknolojiyi e-ticaret ve daha birçok çevrimiçi aktivite içerisinde müşteri deneyimini geliştirmek için kullanan Amazon, Google, Facebook gibi teknoloji devleri geliştirdikleri ödeme çözümleri ile pazarı geliştirmeye başlamışlardır. Kader döngüsü bu sefer de Techfin’ler için geçerli. Ancak kuruluşlar ve kişilerin göz ardı etmemeleri gereken bir gerçek var: zaman geçiyor ve inkar, öfke ve depresyonla kaybedilmeyecek kadar hızlı geçiyor.